Champagne Sommeliér Trophée de Grand Jour de Champagne 2012

Výherci soutěže Sommelier Trophée de Grand Jour de Champagne 2012:

  1. místo - Beatrice Becher ze Švédska
  2. místo - Jakub Přibyl z České republiky
  3. místo - Klára Kollárová z České republiky 

1. Explikace soutěže
Champagne je víno, které se pije při celé řadě různých životních, společenských a gastronomických situacích - stejně tolik je možností jeho prezentace a servisu. Bohužel nelze než konstatovat, že teoretické i praktické znalosti odborné veřejnosti, sommeliérů či šéfkuchařů v této oblasti jsou celosvětově na nízké úrovni.
Grand Jour de Champagne chce být oslavným festivalem jednoho z vrcholů enologie a z tohoto titulu nemůže tuto tristní situaci přehlížet.
Soutěž v rámci festivalu by měla proto umožnit účastníkům získat teoretické i praktické znalosti na nejvyšší úrovni, zprostředkovat přímá setkání se zástupci prestižních výrobců a svým statutem a disciplínami reflektovat specifiku champagne.
Mezi národní soutěž „Champagne Sommeliér Trophée“ by se měla stát významným nástrojem pro zkvalitnění prezentace champagne a podporou vnímání champagne nejen jako celebrujícího vína.

2. Vyhlašovatel a organizátor soutěže
Vyhlašovatelem soutěže je festival Grand Jour de Champagne produkovaný a vlastněný agenturou Krekom s.r.o.
Organizátorem soutěže je House Champagne Group ve spolupráci s Asociací sommeliérů České republiky.
House Champagne Group je zodpovědný za organizaci a realizaci soutěže včetně akvizice a propagace.

3. Struktura a organizace soutěže
Podmínky účasti:
Soutěže se mohou účastnit sommeliéři, kteří tuto profesi vykonávají prokazatelně po dobu tří let a jsou starší 18ti let.
Soutěže se mohou účastnit sommeliéři z celého světa, kteří jsou členy národních asociací sommeliérů nebo sommeliéři příslušnou národní asociací sommeliérů doporučeni.
Každá národní asociace může delegovat jednoho reprezentanta. V případě žádosti asociace o zvýšení počtu reprezentantů si organizátor při doporučení České asociace sommeliérů vyhrazuje právo v jednotlivých případech zvýšit počet účastníků z dané země.
Do soutěže se může přihlásit účastník, který řádně vyplní přihlášku. Adresa pro elektronické podání přihlášky je event@champagne-grandjour.cz
Za účast v soutěži nebude vybírán účastnický poplatek.
Všichni soutěžící jsou povinni být v průběhu soutěže v předepsaném sommeliérském oděvu. Před zahájením soutěže obdrží každý účastník oficielní sommeliérskou zástěru soutěže.

Struktura a pravidla soutěže:
Oficielními jazyky soutěže je anglický a český jazyk.
Finálová část soutěže bude veřejná.
Struktura a počty základní a finálové části
Písemný test i degustace v základním kole soutěže je anonymní. Pořadové číslo bude vylosováno každým účastníkem při registraci. Zveřejněna budou jen jména účastníků finálové části soutěže a pořadí pro finále bude losováno.
Hodnotitelská porota je jmenována vyhlašovatelem soutěže. Asociace sommeliérů ČR má právo veta při schválení jednotlivých členů komise.
Porota je složena z pěti zástupců odborné veřejnosti a ze dvou zástupců laické veřejnosti. Zástupci laické veřejnosti mají hlasovací právo pouze pro finálovou část, která se skládá i z disciplin obecného charakteru. Vyhlašovatel má právo jmenovat čestného předsedu poroty, jehož hlas bude pouze poradní.

Program disciplin soutěže:
Základní část:
Odborný písemný test:
a) 50 otázek – maximum 250 bodů – ve třech stupních obtížnosti s bodovým ohodnocením od 4 do 8 bodů.
b) sestavení struktury champagne listu a vytvoření 2 menu Champagne a pokrm – maximum 30 bodů
Degustace:
– čtyři anonymní vzorky – určení složení cuvée a ročníku, případně dalších detailů (oblast, výrobce)
– doporučení jednotlivých vzorků k pokrmům
– doporučení teploty jednotlivých vzorků při podávání
maximum 200 bodů 

Finálové kolo:
– Finalisté prokázali svým postupem základní odborné znalosti, finálové kolo proto bude zaměřeno především na kreativní schopnosti, na nápaditou prezentaci champagne v různých situacích, na prezentaci champagne jako gastronomického vína, na vizuální dojem servisu a obecný dojem z vystupování.
– Do finálového kola postoupí 3 finalisté
– Degustace 1 vzorku
– Servis champagne u stolu
– Kreativní servis při konkrétních situacích (restaurace, bar, catering apod.)

Termíny soutěže:
– Soutěž se koná v pátek 9. listopadu 2012 v Obecním domě v Praze.
Adresa: Obecní dům, a. s., nám. Republiky 5, 111 21 Praha 1, Česká republika
9.00 – Registrace účastníků v Obecním domě
10.00 – Představení poroty, zahájení soutěže
13.00 – Oběd
14.00 – Vyhodnocení základní části soutěže
15.00 – Zahájení finálového kola ve Smetanově síni Obecního domu
18.00 – Ukončení finálové části
20.00 – Slavnostní vyhlášení výsledků na galabanketu

Pokyny pro účastníky:
Organizátor zajistí ubytování v partnerských hotelích po individuální dohodě na 2 noci (čt-so). Účastníkům z Evropy kam létá ČSA, nabízíme možnost zajištění a uhrazení letenky. Banketu se mohou zúčastnit pouze finalisté. Všichni účastníci mají zajištěn v rámci soutěže páteční oběd.

4. Porota
Čestný předsedou poroty je Richard Juhlin. Odbornou pětičlennou porotu jmenuje organizátor soutěže v souladu s Českou asociací sommeliérů. Laickou část poroty tvoří dva zástupci nominováni partnery a magistrátem Hlavního města Prahy.

Champagne Sommeliér Trophée de Grand Jour de Champagne 2011

 Výsledky soutěže:
1. Raimonds Tomsons (Lotyšsko)
2. Réza Nahaboo (Švýcarsko)
3. Rasťo Šuták (Slovensko)

V porotě zasedli například: Richard Juhlin, Ivo Dvořák, Martin Pastyřík, Libor Nazarčuk, Michal Šetka, Václav Vojíř a další.

Champagne Sommeliér Trophée de Grand Jour de Champagne 2010

Výsledky soutěže:
1. Milan Krejčí (Česká republika)
2. Alena Mičková (Česká republika)
3. Martin Babič (Česká republika)

V porotě zasedli například: Richard Juhlin, Ivo Dvořák, Martin Pastyřík, Libor Nazarčuk, Michal Šetka, Václav Vojíř a další.

Champagne Sommeliér Trophée de Grand Jour de Champagne 2009

Výsledky soutěže:
1. Sören Polonius (Švédsko)
2. Milan Krejčí (Česká republika)
3. Martin Babič (Česká republika)

V porotě zasedli například: Richard Juhlin, Ivo Dvořák, Martin Pastyřík, Libor Nazarčuk, Michal Šetka, Václav Vojíř a další.